اهداف همایش:

- ایجاد همگرایی بین گرایش ها و رشته های مختلف علوم جغرافیایی

- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور با آخرین نوآوری ها و دستاوردهای در عرصه پژوهش در علوم جغرافیایی و محیط زیست

- ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی

- ارتقاء سطح دانش محققان، پژوهشگران و دانشجویان و کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس از طریق تبادل نظر

- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی کشور در زمینه علوم گردشگری، جغرافیا و محیط زیست در قالب مقالات و کارگاه های علمی

- توسعه تعاملات علمی- پژوهشی بین جامعه دانشگاهی

- تعامل صاحب نظران و نخبگان بخش گردشگري، جغرافیا و محیط زیست

- طرح چالش ها و آسيب شناسي در زمينه هاي توسعه ي گردشگري در ايران

- شناخت توانمندي ها و ظرفيت هاي توسعه گردشگري در ايران

- شناخت و ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري سواحل جنوبي درياي خزر

- تدوين راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در ايران

- تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی

- ایجاد حساسیت در زمینه محیط زیست بین دولت ‌مردان به منظور وضع قوانین مؤثر و اجرا و نظارت مطلوب بر آن

- افزایش آگاهی‌های عامه مردم در زمینه های، گردشگری، جغرافیا و محیط ‌زیست

- دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان گردشگری، جغرافیا و حفظ محیط زیست


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک می باشد.