آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریـافت مقالات دانـشجویان، اسـاتید، پـژوهشگران، نـخبگان و صـاحب نظران پـیرامون مـوضوع هـمایش (گردشگری، جغرافیا و محیط زیست) و محورهای اعلام شده در وب سایت همایش می باشد.تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک می باشد.